+32(0)59 340 400

Privacy Policy

‘RCF Accountants en Belastingconsulenten’ hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot de privacy van bezoekers van haar website:

DISCLAIMER

Onze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden ("bericht") zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bovenvermelde geadresseerde(n) en kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. 

Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden. 

Hebt u een bericht per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via e-mail te verwittigen en het materiaal van alle computers of andere media te verwijderen. Bedankt voor uw medewerking. 

Elk elektronisch bericht is vatbaar voor verandering en zijn integriteit kan niet worden gewaarborgd.