Belastingen - Fiscaliteit

Wij begeleiden de klant bij tal van juridische formaliteiten die een onderneming moet nakomen.
Een greep uit de meest voorkomende diensten die wij verstrekken:

Fiscale expertise per type van belasting: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-rijksinwoners en BTW;

Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening;

Opmaak en verzending van belastingaangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting;

Voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles, in geval van een vraag om inlichting, bezwaar of rechtsvordering, opvolging van betwistingen.

Raadpleging van de dossiers bij de bevoegde fiscale autoriteit;

Analyse en beheersing van "fiscale risico's": het voorbereiden van aanvragen tot voorafgaande beslissingen en het voeren van onderhandelingen met de DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen); operationele fiscale audit met betrekking tot de onderneming;

Strategieën inzake winstverdeling;

Vermogens- en successieplanning;

Structurering van groepen van ondernemingen - fusies en overnames, splitsingen, ;

Onroerende fiscaliteit en roerende fiscaliteit;

Persoonlijke of vermogensgerelateerde fiscaliteit van de bedrijfsleider;

Fiscaliteit voor verenigingen en stichtingen.

News