Boekhouding - Accountancy

Een duidelijke boekhouding is een absolute must voor iedereen, in de eerste plaats voor uzelf. Met een correct beeld van de zaak, worden de beste keuzes voor de toekomst gemaakt.

Een bewijskrachtige boekhouding is en blijft de belangrijkste basis om niet voor verrassingen te staan bij controle door fiscale administraties.

Na enige tijd is uitbreiding onvermijdelijk. Een aangepaste structuur en interne organisatie dringen zich op. Bijstaan op het vlak van haalbaarheid en budget blijken broodnodig. RCF adviseert en ondersteunt deze interne administratie.

Als erkende accountants staan wij ook garant voor het uitvoeren van de taken die ons door de wet toevertrouwd werden.

Boekhoudkundige controle

Privé- en gerechtelijke expertise

Administratieve organisatie en kwaliteitsbewaking

Boekhouding van derden organiseren en voeren

Advies in fiscale zaken

Vertegenwoordiging van individuele vennoten bij controle

Controleren van de betrouwbaarheid van gegevens opgemaakt door de raad van bestuur.

Opmaken van de nodige verslagen

Andere belangrijke opdrachten

 

Nota

Een externe accountant mag geen werkzaamheden uitoefenen die onverenigbaar zijn met de waardigheid of de onafhankelijkheid van het beroep. Hij mag slechts mits voorafgaande en steeds herroepbare toestemming van het Instituut een commerciële functie of een taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in een handelsvennootschap of in een vennootschap die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen. Dergelijke toestemming is niet vereist wanneer de betrokken taken worden uitgeoefend in professionele of interprofessionele vennootschappen, of wanneer ze aan de accountant werden opgedragen door een rechtbank (art. 31, Wet van 22 april 1999).

 

Actualité